Leikskólinn

Um skólann

Einkunnarorð leikskólans eru: VIRÐING - GLEÐI - KÆRLEIKUR  

Leikskólinn í Stykkishólmi
Búðanesvegi 2
340 Stykkishólmi
 
Netfangið er leikskoli@stykkisholmur.is
 
Innritunar- og skráningarreglur
 
Sími leikskólastjóra/skrifstofu: 433-8128

Deildir:

Ás (4-6 ára) sími: 433-8129
Nes (3-4 ára) sími: 433-8131
Vík (2-3 ára) sími: 433-8130 (vinsamlegast hringið ekki milli kl. 12-14 þegar hvíldin er)

Bakki (1-2 ára) sími: 433-8191 (vinsamlegast hringið ekki milli kl. 12-14 þegar hvíldin er)


Leikskólastjóri: Sigrún Þórsteinsdóttir
Aðstoðarleikskólastjóri: Elísabet Lára Björgvinsdóttir
Formaður skólanefndar: Björn Sverrisson
Starfsmannafjöldi árið  2019-2020 er 27 í mismunandi stöðugildum.
Nemendafjöldi 1. mars 2020 er 87 nemendur
.

Leikskólinn er opinn frá kl. 7:45 - 16:30 alla virka daga.
Í boði er sveigjanlegur vistunartími, 4 - 8 3/4 tímar á dag. Vistunartími hvers barns er sá sami alla daga vikunnar.

Nánari upplýsingar í foreldrahandbók leikskólans.

Leikskólinn í Stykkishólmi leggur aðaláherslu á skapandi starf í sinni víðustu mynd. Starfið tekur m.a. mið af hugmyndafræði Piaget, Reggio Emilia, fjölgreindarkenningu Howard Gardners og kenningu John Deweys ,,learning by doing" þ.e. lært með því að framkvæma. Litið er á börnin sem virka, hugmyndaríka og skapandi einstaklinga sem hvert um sig hefur úr sínum hæfileikum að spila.

Ný skólanámskrá leit dagsins ljós í febrúar 2018 og hana má finna hér