Skólastund

Skólastundir elstu nemenda 2020-2021

Elstu nemendur leikskólans vinna að sérverkefnum í svokölluðum skólastundum einu sinni í viku. Náið samstarf er á milli kennara elstu barnanna í leikskólanum og 1. bekkjar grunnskólans til þess að sem mest samfella náist í nám þeirra. Hóparnir eru tveir, þeir sömu og í hópastarfinu. Stundirnar eru á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 10:15, sitt hvor hópurinn. Verkefni hverrar stundar má sjá neðar á síðunni.

Markmið skólastundarvinnu:

  • Að brúa bilið á milli skólastiganna og aðlaga börnin auknum kröfum í skólakerfinu, lengja úthald og einbeitingu.
  • Að börnin læri að vinna saman í hópi jafnaldra.
  • Að efla málvitund barna, auka orðaforða og málskilning.
  • Að efla stærðfræðiþekkingu barnanna og talnaskilning þeirra.
  • Að börnin læri vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og öðlist lífsleikni.
  • Að börnin læri að taka tillit hvert til annars, bíða, hlusta, tjá sig í hóp og fari eftir fyrirmælum
  • Að börnin öðlist færni og öryggi í því að gera grein fyrir sér fyrir framan hóp.
  • Að börnin læri að skrifa og þekkja nafnið sitt, helstu form og hugtök, tölustafi frá 1-5, og læri rétt blýantsgrip.  

Leiðir:

Í skólastundum í vetur eru elstu börnin í tveimur hópum á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 10 með sínum hópstjórum auk umsjónarkennara skólastundanna. Í skólastundum er lögð áhersla á fastar venjur í upphafi og enda stunda. Börnin setjast í hring, eftir að hafa dregið sér númer sem segir til um röðina, og eru boðin velkomin í skólastundina. Allir kynna sig, segja fullt nafn og síðar hvar þau eiga heima og hvenær þau eru fædd.  Börnin læra að hlusta og virða rétt þess sem talar, þau vita að röðin kemur að þeim og þjálfast í því að tjá sig fyrir framan hóp.  Verkefni dagsins er kynnt og farið með þuluna ,,Einn og tveir, inn komu þeir”. Þá setjast allir í sætin sín og vinna þau verkefni sem fyrir liggja hverju sinni.  Við endum svo yfirleitt stundina á að haldast í hendur og þakka fyrir skólastundina. 

     Í skólastundum vinna börnin með sérvalin verkefni sem byggja mikið á leik, vinnu með form, tölur, talningu, ýmiskonar greiningu og flokkun, og eru til þess ætluð að æfa undirstöðuþætti bæði  lestrar- og stærðfræðináms sem og nauðsynlega færniþætti. Námsáætlun þar sem viðfangsefni hverrar skólastundar er sett fram, er send út reglulega yfir veturinn og birt á heimasíðunni.

     Markvisst er unnið að því að aðlaga börnin að flutningnum á næsta skólastig. Í haustbyrjun fara þau í heimsókn í grunnskólann, ásamt kennurum sínum, þar sem skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir fyrir þeim starfsemina. Þau fara tvisvar yfir veturinn í ,,skiptinemaheimsóknir” í 1. bekk í litlum hópum, en hópur 1. bekkinga dvelur þá í leikskólanum á meðan. Kennarar þeirra eru ekki með í þeim heimsóknum, en undantekning er þó gerð ef börn þurfa á stuðningi að halda. 

Ellý hefur umsjón með skipulagningu skólastunda og samskiptum við grunnskólann. Hópstjórarnir Aðalheiður og Eydís Ösp sinna kennslu síns hóps og Berglind Ósk, Hulda og Ellý eru til stuðnings. 

Skólastundir eru hjá árgangi 2015 á miðvikudögum (2015A) og fimmtudögum (2015E) kl. 10:15.

 

Verkefni elstu nemenda í janúar til apríl 2021

6. og 7. janúar. Talning og tölustafurinn 5 sérstaklega tekinn fyrir.
13. og 14. janúar. Mælingar og talning.
20. og 21. janúar. Samanburðarhugtök (minna en, stærra en o.s.frv.). Raðað eftir stærð og unnið með hugtök eins og næst minnst, í miðjunni, lengst, styst o.s.frv. Báðir hópar saman.
27. og 28. janúar. Vinna með mynstur og tölur.
3. og 4. febrúar. Áframhaldandi vinna með mynstur og tölur.
10. og 11. febrúar. Öskudagsbúningavinna
17. og 18. febrúar. Öskudagsvikan
24. og 25. febrúar. Fjöldi tákn og mynstur.
3. og 4. mars. Fjöldi tákn og mynstur (frh.).
10. og 11. mars. Talnaröðin.
17. og 18. mars. Stöðvavinna með tölur: Ýmis verkefni með NUMICON og leir.
24. og 25. mars. Stöðvavinna með tölur: Ýmis verkefni með NUMICON og leir.
7. og 8. apríl. Rannsóknarvinna – lítil könnun.
14. og 15. apríl. Numicon ,,ratleikur”.
21. apríl ?. Væntanlegur kennari barnanna í 1. bekk kemur í skólastund (með fyrirvara).
28. og 29. apríl. Undirbúningur fyrir útskrift hefst.

Í þessum hópum fara börnin í heimsókn í grunnskólann um leið og aðstæður leyfa og verður þá send út tilkynning um það.

Hópur 1                     Hópur 2                     Hópur 3
Arney Kúld                Kinga                         Eiríkur
Fjölnir Þór                  Laura                         Hildur Bára
Flóki                           Þórey                         Hrafn Ágúst
Hulda Mjöll               Ari Jökull                   Lárus Jóhann
Jón Logi                     Böðvar Hlynur           Martyna Barbara
Katrín Lára                Dúna María                Nikola

Þulan okkar: Tölurnar

Einn og tveir

inn komu þeir,

þrír og fjórir,

furðustórir,

fimm, sex, sjö og átta,

svo fóru þeir að hátta.

Níu, tíu, ellefu og tólf,

lögðu plöggin sín á gólf,

svo fóru þeir að sofa

og sína drauma lofa.

En um miðjan morgun

hún mamma vakti þá,

þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán,

fætur stukku þeir á.

Svo fóru þeir að smala

suður fyrir á,

sautján, átján lambærnar

sáu þeir þá,

nítján voru tvílembdar

torfunum á,

tuttugu sauðirnir

suður við sel.

Teldu nú áfram

og teldu nú vel.