Skólastundir elstu nemenda 2022-2023

Elstu nemendur leikskólans vinna að sérverkefnum í svokölluðum skólastundum einu sinni í viku. Gott samstarf er á milli kennara elstu barnanna í leikskólanum og 1. bekkjar grunnskólans til þess að sem mest samfella náist í nám þeirra. Hóparnir eru tveir, þeir sömu og í hópastarfinu. Stundirnar eru á mánudögum og þriðjudögum kl. 10:00, sitt hvor hópurinn. Verkefni hverrar stundar má sjá neðar á síðunni.

Markmið skólastundarvinnu

  • Að brúa bilið á milli skólastiganna og aðlaga börnin auknum kröfum í skólakerfinu, lengja úthald og einbeitingu.
  • Að börnin læri að vinna saman í hópi jafnaldra.
  • Að efla málvitund barna, auka orðaforða og málskilning.
  • Að efla stærðfræðiþekkingu barnanna og talnaskilning þeirra.
  • Að börnin læri vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og öðlist lífsleikni.
  • Að börnin læri að taka tillit hvert til annars, bíða, hlusta, tjá sig í hóp og fari eftir fyrirmælum
  • Að börnin öðlist færni og öryggi í því að gera grein fyrir sér fyrir framan hóp.
  • Að börnin læri að skrifa og þekkja nafnið sitt, helstu form og hugtök, tölustafi frá 1-5, og læri rétt blýantsgrip.

Leiðir

Í skólastundum er lögð áhersla á fastar venjur í upphafi og enda stunda. Börnin setjast í hring, eftir að hafa dregið sér númer sem segir til um röðina, og eru boðin velkomin í skólastundina. Allir kynna sig, segja fullt nafn og síðar hvar þau eiga heima og hvenær þau eru fædd. Börnin læra að hlusta og virða rétt þess sem talar, þau vita að röðin kemur að þeim og þjálfast í því að tjá sig fyrir framan hóp. Verkefni dagsins er kynnt og farið með þuluna ,,Einn og tveir, inn komu þeir”. Þá setjast allir í sætin sín og vinna þau verkefni sem fyrir liggja hverju sinni. Við endum svo stundina á að haldast í hendur og þakka fyrir skólastundina.

Í skólastundum vinna börnin með sérvalin verkefni sem byggja mikið á leik, vinnu með form, tölur, talningu, ýmiskonar greiningu og flokkun, og eru til þess ætluð að æfa undirstöðuþætti bæði lestrar- og stærðfræðináms sem og nauðsynlega færniþætti. Námsáætlun þar sem viðfangsefni hverrar skólastundar er sett fram, er send út reglulega yfir veturinn og birt á heimasíðunni.

Markvisst er unnið að því að aðlaga börnin að flutningnum á næsta skólastig. Í haustbyrjun fara þau í heimsókn í grunnskólann, ásamt kennurum sínum, þar sem skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir fyrir þeim starfsemina. Þau fara tvisvar yfir veturinn í ,,skiptinemaheimsóknir” í 1. bekk í litlum hópum, en hópur 1. bekkinga dvelur þá í leikskólanum á meðan. Kennarar þeirra eru ekki með í þeim heimsóknum, en undantekning er þó gerð ef börn þurfa á stuðningi að halda.

Ellý hefur umsjón með skipulagningu skólastunda og samskiptum við grunnskólann. Hópstjórarnir Aðalheiður og Ellý sinna kennslu síns hóps og hin til stuðnings, svo þær eru báðar í tímunum.

Skólastundir eru hjá árgangi 2017, á mánudögum (2017A) og þriðjudögum (2017E) kl. 10:00.

Námsáætlun september-nóvember 2022

5. og 6. sept. Kynning á skólastundunum og námsefninu. Verkefni þar sem formin þríhyrningur, ferhyrningur og hringur eru kynnt. Börnin taka myndir af hvort öðru til þess að setja á forsíðu verkefnamöppunnar.

12. og 13. sept. Verkefnamappan útbúin m.a. gerð forsíða.

20. september. Heimsókn í Grunnskólann (báðir hópar) kl. 11:00

26. og 27. sept. Unnið með formin þríhyrning, ferhyrning og hring. Smáhlutir flokkaðir á viðeigandi staði eftir lögun þeirra.

3. og 4. okt. Áframhaldandi vinna með formin. Mynd búin til úr formunum þremur.

7. okt. Hópur 2017A fer í GSS frá kl. 9-11

10. og 11. okt. Talning – jafn margir, flestir, fæstir.

17. og 18. okt. Færri en – fleiri en.

21. okt. Hópur 2017E fer í GSS frá kl. 9-11

24. og 25. okt. Unnið með ýmis stærðarhugtök s.s. stór-lítill, langur-stuttur.

31.okt. og 2.nóv. Stuttur-langur, langur-lengri-lengstur, lítill-minni-minnstur.

7. nóv. og 8. nóv. Röðun eftir stærð.

14. nóv. og 15. nóv. Talning og tölustafurinn 1 sérstaklega tekinn fyrir.

21. og 22. nóv. Talning og tölustafurinn 2 sérstaklega tekinn fyrir.

28. og 29. nóv. Talning og tölustafurinn 3 sérstaklega tekinn fyrir.

 

Hópur 2017A

Hópur 2017E

Aron Ingi

Bríet Harpa

Benjamín Leó

Bæring Berg

Bjarndís Emma

Fanney Lára

Camilla Rafney

Hildur Birna

Daníel

Ísleifur Narfi

Heikir Ísar

Markús Nói

Karítas Lilja

Rúnar Ingi

Kristín Ósk

Sara Björk

Rökkvi Þór

Snorri Freyr

Rökkvi Reyr

 

 

Þulan okkar: Tölurnar

Einn og tveir
inn komu þeir,
þrír og fjórir,
furðustórir,
fimm, sex, sjö og átta,
svo fóru þeir að hátta.
Níu, tíu, ellefu og tólf,
lögðu plöggin sín á gólf,
svo fóru þeir að sofa
og sína drauma lofa.
En um miðjan morgun
hún mamma vakti þá,
þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán,
fætur stukku þeir á.
Svo fóru þeir að smala
suður fyrir á,
sautján, átján lambærnar
sáu þeir þá,
nítján voru tvílembdar
torfunum á,
tuttugu sauðirnir
suður við sel.
Teldu nú áfram
og teldu nú vel.