Skólastundir elstu nemenda 2023-2024

Elstu nemendur leikskólans vinna að sérverkefnum í svokölluðum skólastundum einu sinni í viku. Gott samstarf er á milli kennara elstu barnanna í leikskólanum og 1. bekkjar grunnskólans til þess að sem mest samfella náist í nám þeirra. Hóparnir eru tveir, þeir sömu og í hópastarfinu. Stundirnar eru á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 10:00, sitt hvor hópurinn. Verkefni hverrar stundar má sjá neðar á síðunni.

Markmið skólastundarvinnu

  • Að brúa bilið á milli skólastiganna og aðlaga börnin auknum kröfum í skólakerfinu, lengja úthald og einbeitingu.
  • Að börnin læri að vinna saman í hópi jafnaldra.
  • Að efla málvitund barna, auka orðaforða og málskilning.
  • Að efla stærðfræðiþekkingu barnanna og talnaskilning þeirra.
  • Að börnin læri vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og öðlist lífsleikni.
  • Að börnin læri að taka tillit hvert til annars, bíða, hlusta, tjá sig í hóp og fari eftir fyrirmælum
  • Að börnin öðlist færni og öryggi í því að gera grein fyrir sér fyrir framan hóp.
  • Að börnin læri að skrifa og þekkja nafnið sitt, helstu form og hugtök, tölustafi frá 1-5, og læri rétt blýantsgrip.

Leiðir

Í skólastundum er lögð áhersla á fastar venjur í upphafi og enda stunda. Börnin setjast í hring, eftir að hafa dregið sér númer sem segir til um röðina, og eru boðin velkomin í skólastundina. Allir kynna sig, segja fullt nafn og síðar hvar þau eiga heima og hvenær þau eru fædd. Börnin læra að hlusta og virða rétt þess sem talar, þau vita að röðin kemur að þeim og þjálfast í því að tjá sig fyrir framan hóp. Verkefni dagsins er kynnt og farið með þuluna ,,Einn og tveir, inn komu þeir”. Þá setjast allir í sætin sín og vinna þau verkefni sem fyrir liggja hverju sinni. Við endum svo stundina á að haldast í hendur og þakka fyrir skólastundina.

Í skólastundum vinna börnin með sérvalin verkefni sem byggja mikið á leik, vinnu með form, tölur, talningu, ýmiskonar greiningu og flokkun, og eru til þess ætluð að æfa undirstöðuþætti bæði lestrar- og stærðfræðináms sem og nauðsynlega færniþætti. Námsáætlun þar sem viðfangsefni hverrar skólastundar er sett fram, er send út reglulega yfir veturinn og birt á heimasíðunni.

Markvisst er unnið að því að aðlaga börnin að flutningnum á næsta skólastig. Í haustbyrjun fara þau í heimsókn í grunnskólann, ásamt kennurum sínum, þar sem skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir fyrir þeim starfsemina. Þau fara tvisvar yfir veturinn í ,,skiptinemaheimsóknir” í 1. bekk í hópunum, en hópur 1. bekkinga dvelur þá í leikskólanum á meðan. Kennarar þeirra eru ekki með í þeim heimsóknum, en undantekning er þó gerð ef börn þurfa á stuðningi að halda.

Ellý hefur umsjón með skipulagningu skólastunda og samskiptum við grunnskólann og verður með hópstjórunum í stundunum. Aðalheiðar hópur er 2018A en Sóleyjar og Kristínar Vigdísar hópur er 2018S/K en þær koma þó ekki til vinnu aftur fyrr en um mánaðarmótin sept/okt.

Skólastundir eru hjá árgangi 2018, á miðvikudögum (2018A) og fimmtudögum (2018S/K) kl. 10:00, á móti útikennslunni. 

 

Skipulag janúar til apríl 2024

10. og 11. janúar. Talning og tölustafurinn 5 sérstaklega tekinn fyrir.

17. og 18. janúar. Mælingar og talning.

24. og 25. janúar. Samanburðarhugtök (minna en stærra en s.frv.). Raðað eftir stærð og unnið með hugtök eins og næst minnst, í miðjunni, lengst, styst o.s.frv.

31. og 1. febrúar. Vinna með mynstur og tölur.

7. og 8. febrúar. Öskudagsbúningavinna – engar skólastundir.

14. og 15. febrúar. Öskudagsvikan – engar skólastundir.

21. og 22 febrúar. Áframhaldandi vinna með mynstur og tölur.

28. og 29. febrúar. Fjöldi tákn og mynstur.

6. og 7. mars. Fjöldi tákn og mynstur (frh.).

13. og 14. mars. Talnaröðin.

20. og 21. apríl. Stöðvavinna með tölur: Ýmis verkefni með NUMICON og leir

3. og 4. apríl. Rannsóknarvinna – lítil könnun.

10. og 11. apríl. Numicon ,,ratleikur”.

Í febrúar eða mars verður síðari skiptinemaheimsóknin í 1. bekk og verður það auglýst þegar sú tímasetning er komin. Hóparnir verða þeir sömu og áður.

Hópur 2018A (Nafn hópsins)

Hópur 2018S/K (Nafn hópsins)

Agla Rán

Atlas Ernir

Áron

Aþena Rún

Hörður

Brynjar Þór

Iðunn Margrét

Eyrún Nadía

Kacper Michal

Ingibjörg Lilja

Leon Aksel

Ingvar Njáll

Stígur Páll

Ísak Amlín

Sunneva

Karítas Ýr

Theodór Bragi

Rúrik Darri

 

 

 

Þulan okkar: Tölurnar

Einn og tveir
inn komu þeir,
þrír og fjórir,
furðustórir,
fimm, sex, sjö og átta,
svo fóru þeir að hátta.
Níu, tíu, ellefu og tólf,
lögðu plöggin sín á gólf,
svo fóru þeir að sofa
og sína drauma lofa.
En um miðjan morgun
hún mamma vakti þá,
þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán,
fætur stukku þeir á.
Svo fóru þeir að smala
suður fyrir á,
sautján, átján lambærnar
sáu þeir þá,
nítján voru tvílembdar
torfunum á,
tuttugu sauðirnir
suður við sel.
Teldu nú áfram
og teldu nú vel.