Hópastarf á Nesi

Hópastarf er þrisvar sinnum í viku frá einni klst. uppí eina og hálfa eftir aldri og getu barnanna. Í hópastarfi eru þrír hópar og skiptast þeir eftir aldri barnanna. Hóparnir haldast óbreyttir með sama kennara allan veturinn, þannig öðlast hvert barn öryggi og festu innan hópsins. Þema leikskólans í vetur verður "Náttúran og við" og ætlum við að vinna vítt og breytt eftir áhuga og getu barnanna.

Við byrjum og endum þemastundirnar alltaf eins, tökumst í hendur og bjóðum hvert annað velkomið í hópastarfið, syngjum ákveðið lag og í lok stundar gerum við eins, þökkum fyrir hópastarfið og syngjum ákveðið lag. Eftir því sem börnin eldast og þroskast lengist úthald þeirra, og hafa því eldri börnin tök á því að lengja þematímann sinn.

Hópastarfið skiptist í eftirfarandi: Þemavinnu, málörvun, lestur, tónlist, frjálsan leik, útiveru/gönguferðir, Vináttu verkefni Barnaheilla, námsefnið um Lubba og málhljóðin, og kennslu á reglunum (græna höndin).

Svona gerum við

Með því að hafa hópana litla og aldursskipta næst betri árangur í starfi og hver einstaklingur fær að njóta sín sem best. Við styðjumst við hugmyndafræði "könnunaraðferðarinnar" (sjá neðar á síðunni), sem byggir á áhuga barnanna, og að vekja forvitni þeirra. Við notum opinn, skapandi og náttúrulegan efnivið til myndsköpunar. Við höfum efniviðinn aðgengilegan og sýnilegan fyrir börnin, og virkjum þau til að safna efnivið, t.d. í vettvangsferðum og að heiman. Við höfum umhverfisstefnu leikskólans að leiðarljósi í öllu okkar starfi.

Þættir sem við viljum ná fram

að börnin læri samvinnu og jákvæð samskipti í hóp
að börnin læri að hlusta á aðra og að hlustað sé á þau
að hvetja börnin til dáða og vekja hjá þeim forvitnina, sem er drifkrafturinn í öllu starfi þeirra
að börnin læri að tjá skoðanir sínar, hugmyndir og tilfinningar í orði og verki
að börnin kynnist og fái tækifæri að prófa sig áfram með mismunandi efnivið
að börnin læri að flokka og endurnýta pappír og pappa
að gera börnin meðvituð um náttúruvernd og virka þátttakendur í ferlinu

Könnunaraðferðin

Nafn aðferðafræðinnar lýsir henni nokkuð vel, að hluta að minnsta kosti, því hún byggir á áhuga barnanna, þ.e. hvað þau vilja kanna innan ákveðins ramma (þemasins). Aðferðin er þrepaskipt, í upphaf, miðbik og lok, og með henni er leitast við að samþætta öll námssvið einstaklingsins. Fyrst og fremst er reynt að þjálfa vitræna þætti, aðrir þroskaþættir fylgja þá með, vegna þess hve fjölbreytni verkefna og þeirra leiða sem farnar eru að markmiðum, er mikil. Yfirmarkmið aðferðarinnar er að mennta börn, efla ekki aðeins þekkingu og leikni, heldur einnig tilfinningar, siðgæði, viðhorf og fagurfræðilegt næmi. Þeir sem aðhyllast þessa aðferð telja að nám sé mun líklegra til árangurs ef áhugi barnanna ræður ferðinni. Áhugahvötin spilar því hér stórt hlutverk. Það að börnin hafi ákveðið val um viðfansefni, er talið eitt af lykilatriðum að því að vekja áhuga barnsins fyrir náminu. Vinnan er ferli sem felst í því að spyrja og rannsaka og getur tekið yfir, jafnt langan tíma sem styttri.

Hópaskipting

Hópur I
Hópstjóri: Malla/Valerí
Aron Ingi
Brynjar Þór
Fanney Lára
Hildur Birna
Irma Dís
Ísleifur Narfi
Rökkvi Freyr
Sara Björk
Sunneva
Snorri Freyr

Ljónaahópur
Hópstjóri: Berglind Eva
Agla Rán
Atlar Ernir
Hörður
Ingibjörg
Rúrik Darri
Stígur Páll

Bangsahópur
Hópstjóri: Joanna/Kristín
Áron Petö
Eyrún Nadía
Iðunn Margrét
Ingvar Njáll
Ísak Amilín
Kacper Michal
Karítas Ýr
Leon Aksel
Theodór Bragi